NIP : 199406242023212044

Pangkat : Penata Muda

Golongan / Ruang : IX

Jabatan : Guru / Perpustakaan

Mengajar : Bahasa Indonesia