Kepala Madrasah

Wakil Kepala Madrasah

 • NIP : 197002021991031002

  Pangkat : Pembina Utama Muda

  Golongan / Ruang : IV/c

  Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP : 196810102003122005

  Pangkat : Pembina

  Golongan / Ruang : IV/a

  Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan

  Mengajar : Ekonomi

 • NIP : 198007142007011012

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum

  Mengajar : Sosiologi

 • NIP : 198003052023211009

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas

  Mengajar : Bahasa Inggris

Tenaga Pendidik

 • NIP : 196706011994031003

  Pangkat : Pembina Tingkat 1

  Golongan / Ruang : IV/b

  Jabatan : Guru Matematika

 • NIP : 196904231994032002

  Pangkat : Pembina Tingkat 1

  Golongan / Ruang : IV/b

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Inggris

   

 • NIP : 197209101997022002

  Pangkat : Pembina Tingkat 1

  Golongan / Ruang : IV/b

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Inggris

 • NIP : 197005111994032002

  Pangkat : Pembina Tingkat 1

  Golongan / Ruang : IV/b

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Kimia

 • NIP : 196605111987031002

  Pangkat : Pembina Tingkat 1

  Golongan / Ruang : IV/b

  Mengajar : Sejarah Kebudayaan Islam

 • NIP : 197403282000122001

  Pangkat : Pembina Tingkat 1

  Golongan / Ruang : IV/b

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Inggris

 • NIP : 197111101996032004

  Pangkat : Pembina

  Golongan / Ruang : IV/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Biologi

 • NIP : 196802211994032002

  Pangkat : Pembina

  Golongan / Ruang : IV/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Biologi

 • NIP : 196708191999032001

  Pangkat : Pembina

  Golongan / Ruang : IV/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Matematika

 • NIP : 197402232005012002

  Pangkat : Pembina

  Golongan / Ruang : IV/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : PKn

 • NIP : 197805062005011007

  Pangkat : Pembina

  Golongan / Ruang : IV/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Geografi

 • NIP : 196705162000121001

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Al-Quran Hadits

 • NIP : 197407062007101003

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Arab

 • NIP : 197903032007011019

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/c

  Jabatan : Guru

  Mengajar : TIK

 • NIP : 196810142007011023

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/c

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP : 197411062007102002

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Aqidah Akhlak

 • NIP : 197308052007101003

  Pangkat : Penata

  Golongan / Ruang : III/c

  Jabatan : Guru

  Mengajar : SKI

 • NIP : 198007172007101001

  Pangkat : Penata Muda Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/b

  Jabatan : Guru

  Mengajar : PENJASKES

 • NIP : 198903062019031005

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Arab

 • NIP : 199008062019031010

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Matematika

 • NIP : 199206032019031015

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Matematika

 • NIP : 199409212019032014

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Fiqih

 • NIP : 199207052020121010

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Fikih

 • NIP : 199511232020122016

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Fisika

 • NIP : 199505132020122023

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : III/a

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Arab

 • NIP : 197906132023212016

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Ekonomi

 • NIP : 198808252023212048

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Matematika

 • NIP : 198709212023212042

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Sejarah Kebudayaan Islam & Prakarya

 • NIP : 199209062023212033

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Matematika

 • NIP : 198812242023211013

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Al-Quran Hadits

 • NIP : 197802172023212009

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Fikih

 • NIP : 199310082023211016

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Sejarah

 • NIP : 199411142023212032

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar :Fisika

 • NIP : 196801072023211016

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Akidah Akhlak

 • NIP : 199501052023212037

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bimbingan Konseling

 • NIP : 199703072023212011

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Sejarah

 • NIP : 199605052023211012

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Ekonomi

 • NIP : 199406242023212044

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP : 199709202023211007

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bimbingan Konseling

 • NIP : 199701262023212022

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bimbingan Konseling

 • NIP : 199401232023212032

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Seni Budaya

 • NIP : 198902202023211020

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru

  Mengajar : TIK

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Informatika & Seni Budaya

 • NIP/NPK : 6260753655300053

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Kesenian

 • NIP/NPK : 20212083193002

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP/NPK : 0643758659110052

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : TIK/Prakarya dan Kewirausahaan

 • NIP/NPK : 3557763664210122

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Ilmu Tafsir

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Arab

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Fisika

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : sejarah

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Olahraga

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : PKn

 • NIP/NPK : 20212083194005

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Sosiologi

 • NIP/NPK : 20212083194008

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Geografi

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Ekonomi


 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Ilmu Tafsir

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Kimia

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : BK

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Al Nahwu wa Al Shorfu

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Ilmu Tafsir

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP : 8250759661300063

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Kimia

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Penjaskes

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Tahfidz

 • NPK/PG ID : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Bahasa Arab

 • NIP : 198501242011012008

  Pangkat : Penata Tingkat I

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Al-Quran Hadits

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : Fiqh/Ushul Fiqh

Tenaga Kependidikan

 • NIP : 196907061993031004

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Kepala Tata Usaha

 • NIP : 197504262009101003

  Pangkat : Penata Tingkat 1

  Golongan / Ruang : III/d

  Jabatan : Staf Tata Usaha

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Staf TU

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Guru

  Mengajar : TIK

 • NIP : 199406242023212044

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Guru / Perpustakaan

  Mengajar : Bahasa Indonesia

 • NIP : 199809202023211006

  Pangkat : Penata Muda

  Golongan / Ruang : IX

  Jabatan : Perpustakaan/Guru

  Mengajar : Al-Quran Hadits

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Staf TU/Guru

  Mengajar : Akidah Akhlak

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Staf TU

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Staf TU

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Resepsionis

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Supir

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Peramubakti

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Satpam

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Pramubakti

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Pramubakti

  Mengajar : –

 • NIP : –

  Pangkat : –

  Golongan / Ruang : –

  Jabatan : Satpam

  Mengajar : –