Published On: 22/07/2018By Categories: Berita, Berita Utama, keilmuan, MAPKViews: 112

Madrasah Aliyah Negeri Program Keagamaan Darussalam merupakan madrasah yang diproyeksikan untuk pembentukan peserta didik yang memiliki kemampuan ilmu keagamaan yang unggul (tafaqquh fiddin) dan mejadi ulama-ulama yang mumpuni serta dapat tampil di masyarakat dengan bekal yang sempurna. Kitab kuning (turats) merupakan sumber utama dari ilmu-ilmu keagamaan sehingga peserta didik Program keagamaan diharuskan mengenal bahkan mempunyai keahlian terhadap kitab sumber tersebut.

Sebagai pengenalan dan persiapan peserta didik baru dalam pembelajaran di madrasah yang memang lebih banyak menggunakan kitab kuning, maka pada permulaan tahun pelajaran 2018/2019 MAN PK Darussalam Ciamis melalui pengelola program keagamaan menggelar Matrikulasi Literasi Kitab Kuning. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 juli 2018 bertempat di lingkungan kampus MAN PK Darussalam Ciamis. Kegiatan diantaranya bertujuan:

  • Membangkitkan ghirah peserta didik dalam mengkaji kitab kuning yang merupakan sumber keilmuan utama dalam ilmu-ilmu keagamaan.
  • Memberikan pengenalan dan pemahaman kepada peserta didik terhadap literasi kitab kuning (turats)

Adapun materi yang disajikan pada Matrikulasi Literasi Kitab kuning ini yaitu: 1) Al-Asalib Jumlah al-Ismiyah; 2) Al-Asalib Jumlah al-Fi’liyah; 3) Al-Amtsilah al-Tathbbiqiyah li al-Mukalamah bi al-Quran wa al-Kutub; dan 5) Ma’rifah al-Shiyagh, Thalab al-Mufradah fi al-Qamus.

Pembukaan Oleh Kepala Madrasah

Materi

About the Author: nursidik natawiria