NIP : 199505132020122023

Pangkat : Penata Muda

Golongan / Ruang : III/a

Jabatan : Guru

Mengajar : Bahasa Arab